0969282835

Tag Archives: lăng mộ đá 200

Khu lăng mộ của Hoạn Quan

khu lăng mộ đá

Khu lăng mộ đá này là công trình cuối cùng từ thời Lê Trung Hưng được lưu giữ đến nay. Theo lịch sử ghi chép lại, đây là khu lăng mộ của một hoạn quan.. Lăng mộ của “hoạn quan” Quần thể khu di tích lăng mộ đá tại phố Nam Sơn, phường An Hoạch, [xem tiếp]