0969282835

Category Archives: Mộ lục lăng bằng đá

Mộ đá lục lăng là một loại mộ đá đặc biệt và ít khi được sử dụng. Mộ đá lục lăng thường thấp, cao khoảng 107 đến 127.