0969282835

Category Archives: Mộ có mái

Mộ đá có mái là những mẫu mộ đá đẹp được thiết kế có mái che, mộ thường có một mái, mộ hai mái và mộ ba mái. Lăng thờ cũng vậy cũng có một mái, hai mái và ba mái. Mộ có mái rất đa dạng về mẫu mã và hoa tiết hoa văn, có thể kết hợp được nhiều mẫu mộ khác nhau thành mộ có mái. Mộ có mái có giá đắt hơn mộ không mái vì làm cầu kỳ hơn, khối được đá nhiều hơn và lắp đặt khó khăn hơn mộ không mái đá