Category Archives: Mộ đá một đao

Mộ đá một đạo hay còn gọi là mộ đá một mái, mộ một mái đá, mộ đá một mái thường đơn giản, có kích thước nhỏ phù hợp làm các loại mộ đá đơn.

Về mặt hình thức mộ đá một mái cũng giống như các mẫu mộ đá khác cũng hoa văn rồng phượng, hoặc chạm tứ quý…
Giá mộ đá một mái thường rẻ hơn các loại mộ đá khác.