0969282835

Tag Archives: sư tử ngoại lai

Sư tử đá ngoại lai mốc xanh vì “ế”

Cặp sư tử này có giá bán 120 triệu đồng nhưng giờ đây không có khách mua nên chủ cơ sở bỏ mặc cho rêu mọc xanh.

Nếu như trước đây những cặp sư tử đá ngoại lai được bày bán la liệt hai bên đường vào làng đá mỹ nghệ Ninh Vân thì giờ đây những cặp sư tử đá ở nơi đây đang rơi vào cảnh ế ẩm chẳng ai đoái hoài tới. xem thêm Mẫu cuốn thư đá đẹp [xem tiếp]