0969282835

Tag Archives: lăng mộ đá đẹp

Lăng mộ đá nổi bật giữa nghĩa trang

Lăng mộ đá

Lăng mộ đá luôn nổi bật hơn những ngôi mộ bằng chất liệu khác. Trong khuôn viên nghĩa trang bao giờ cũng luôn tồn tại những khu mộ có chất liệu xây dựng khác nhau, có nhà ngôi mộ được xây dựng bằng xi măng gạch, có nhà thì xây mộ bằng gạch ốp lát [xem tiếp]